ОИЦ у Новом Саду

ОИЦ у Новом Саду

Презентација Обједињеног истраживачког центра одржанa je у уторак, 9. децембра, на Универзитета у Новом Саду[:]

Viktor Nedovic

Kонференцију су заједнички организовали Joint Research Centre Европске Комисије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Универзитет у Новом Саду. Конференцију су отворили Виктор Недовић (Министарство за образовање, науку, и технолошки развој), Лучијана Заниери (ЈRC) и проф. др Мирослав Весковић (Универзитет у Новом Саду).

Виктор Недовић, помоћник минстра, је истакао значај сарадње са Joint Research Centre (JRC), потписаног Меморандума о разумевању из 2010. године. Он је навео активности које су спроведене у сарaдњи са Србијом и партнерским институцијама у држави.

На конференцији је, између осталог, представљена и макро-регионална стратегије са акцентом на Дунавској стратегији.

Конференција је намењена истраживачима, пост-докторантима, младим истраживачима, истраживачким групама унутар Универзитета у Новом Саду, представницима привреде, као и  креаторима политика у земљама кандидатима за приступање Европској Унији.

Остале активности