ЦПН у Лондону

ЦПН у Лондону

У оквиру Фестивала архитектуре, који се од 29. јуна одржава у Лондону, Центар за промоцију науке представља пројекат објекта ЦПН-а, који ће ускоро почети да се гради у блоку 39 на Новом Београду

На позив LFA (London Festival of Architecture) у организациjи Британског савета, Република Србиjа ће се у оквиру догађаjа International Showcase London 2012, коjи се отвара 29. jуна, представити са проjектом „Метапростор/Metahousing“.

Значаjан сегмент ове презентациjе jе и представљање проjекта будућег обjекта Центра за промоциjу науке, коjи ће ускоро почети да се гради у блоку 39 на Новом Београду.

На Међународноj изложби у Лондону, коjа jе део Фестивала архитектуре и у саставу програма Олимпиjаде културе, Република Србиjа се определила за поставку коjа jе споj аутентичних вредности, две тачке у времену: праисториjе и савременог тренутка. „Метапростор“ jе ауторски проjекат Милоша Спасића, кустоса за праисториjу Музеjа града Београда и представља препознатљиве аспекте физичке поjавности праисториjског и савременог живота са намером да подстакне можда и неке нове (ре)интерпретациjе физичке поjавности живота. У средишту изложбе jе изграђена средина коjа прати временски распон од неолита до 21. века – од неолитског насеља у Стублинама, преко модернистичких потеза шесте и седме децениjе 20. века до футуристичке агоре – Центра за промоциjу науке на Новом Београду.

Изложба покреће питања: ко jе градио и ко гради ове куће, ко jе у њима живео онда, а ко живи и ради данас, какви су били односи између комшиjа, према окружењу и уопштено, шта формира осећаj заjеднице и како настаjу елементи града?

Проjекат се реализуjе у сарадњи са неколико институциjа – Музеjом града Београда, Друштвом архитеката Београда, Београдском интернационалном недељом архитектуре (БИНА) и Центром за промоциjу науке.

Манифестациjа се отвара 29. jуна у изложбеном простору AmbukaP3, коjи се налази у саставу Вестминстерског универзитета.

Више информациjа на саjту www.p3exhibitions.com

 

Остале активности