CPN u Londonu

CPN u Londonu

U okviru Festivala arhitekture, koji se od 29. juna održava u Londonu, Centar za promociju nauke predstavlja projekat objekta CPN-a, koji će uskoro početi da se gradi u bloku 39 na Novom Beogradu

Na poziv LFA (London Festival of Architecture) u organizaciji Britanskog saveta, Republika Srbija će se u okviru događaja International Showcase London 2012, koji se otvara 29. juna, predstaviti sa projektom „Metaprostor/Metahousing“.

Značajan segment ove prezentacije je i predstavljanje projekta budućeg objekta Centra za promociju nauke, koji će uskoro početi da se gradi u bloku 39 na Novom Beogradu.

Na Međunarodnoj izložbi u Londonu, koja je deo Festivala arhitekture i u sastavu programa Olimpijade kulture, Republika Srbija se opredelila za postavku koja je spoj autentičnih vrednosti, dve tačke u vremenu: praistorije i savremenog trenutka. „Metaprostor“ je autorski projekat Miloša Spasića, kustosa za praistoriju Muzeja grada Beograda i predstavlja prepoznatljive aspekte fizičke pojavnosti praistorijskog i savremenog života sa namerom da podstakne možda i neke nove (re)interpretacije fizičke pojavnosti života. U središtu izložbe je izgrađena sredina koja prati vremenski raspon od neolita do 21. veka – od neolitskog naselja u Stublinama, preko modernističkih poteza šeste i sedme decenije 20. veka do futurističke agore – Centra za promociju nauke na Novom Beogradu.

Izložba pokreće pitanja: ko je gradio i ko gradi ove kuće, ko je u njima živeo onda, a ko živi i radi danas, kakvi su bili odnosi između komšija, prema okruženju i uopšteno, šta formira osećaj zajednice i kako nastaju elementi grada?

Projekat se realizuje u saradnji sa nekoliko institucija – Muzejom grada Beograda, Društvom arhitekata Beograda, Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture (BINA) i Centrom za promociju nauke.

Manifestacija se otvara 29. juna u izložbenom prostoru AmbukaP3, koji se nalazi u sastavu Vestminsterskog univerziteta.

Više informacija na sajtu www.p3exhibitions.com

 

Ostale aktivnosti