ЦПН о акцији за климу у Барселони

ЦПН о акцији за климу у Барселони

На конференцији под називом „Bringing RRI into regional planning: from theory to SeеRRI”, представници Центра за промоцију науке су, 29. и 30. септембра, представили рад Центра у домену Акције за климу и резултате тима у оквиру пројекта TeRRIFICA

Завршна конференција пројекта SeеRRI окупила је креаторе политике, регионалне актере, истраживаче, чланове SeеRRI и сродних пројеката, званичнике ЕУ, грађане заинтересоване за будућност Европе и надахнуте гостујуће предаваче за дводневну размену знања и живахне дебате о будућности одговорног регионалног планирања и одговорног истраживања и иновација (RRI) у Европи и шире.

У оквиру конференције, сесија „How mutual learning happens between regions in EU projects” била je посвећена представљању пројекта TeRRIFICA. Током сесије су, осем циљева самог пројекта, представљени и резултати рада пилот-региона. Београд ће као пилот-регион у будућности радити на детаљном мапирању топлотних острва у центру града и кроз значајан допринос грађана презентовати резултате институцијама које су релевантне за решавање ових изазова уз препоруку конкретних мера. Сем тога, фокус је стављен на транснационално учење, како између учесника у самом пројекту тако и између пројеката.

Пројекат TeRRIFICA (Територијано одговорно истраживање и иновације за подстицање иновативне акције за климу), који финансира Европска унија из оквира Х2020, укључује партнере из шест региона Европе, који ће тражити примере добре праксе и идентификовати постојеће приступе из домена ублажавања и прилагођавања на климатске промене.

 

Остале активности