CPN o akciji za klimu u Barseloni

CPN o akciji za klimu u Barseloni

Na konferenciji pod nazivom „Bringing RRI into regional planning: from theory to SeeRRI”, predstavnici Centra za promociju nauke su, 29. i 30. septembra, predstavili rad Centra u domenu Akcije za klimu i rezultate tima u okviru projekta TeRRIFICA

Završna konferencija projekta SeeRRI okupila je kreatore politike, regionalne aktere, istraživače, članove SeeRRI i srodnih projekata, zvaničnike EU, građane zainteresovane za budućnost Evrope i nadahnute gostujuće predavače za dvodnevnu razmenu znanja i živahne debate o budućnosti odgovornog regionalnog planiranja i odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) u Evropi i šire.

U okviru konferencije, sesija „How mutual learning happens between regions in EU projects” bila je posvećena predstavljanju projekta TeRRIFICA. Tokom sesije su, osem ciljeva samog projekta, predstavljeni i rezultati rada pilot-regiona. Beograd će kao pilot-region u budućnosti raditi na detaljnom mapiranju toplotnih ostrva u centru grada i kroz značajan doprinos građana prezentovati rezultate institucijama koje su relevantne za rešavanje ovih izazova uz preporuku konkretnih mera. Sem toga, fokus je stavljen na transnacionalno učenje, kako između učesnika u samom projektu tako i između projekata.

Projekat TeRRIFICA (Teritorijano odgovorno istraživanje i inovacije za podsticanje inovativne akcije za klimu), koji finansira Evropska unija iz okvira H2020, uključuje partnere iz šest regiona Evrope, koji će tražiti primere dobre prakse i identifikovati postojeće pristupe iz domena ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene.

 

Ostale aktivnosti