ЦПН o Акцији за климу у Барселони

ЦПН o Акцији за климу у Барселони

На конференцији под називом „Друга међународна конференција о циљевима одрживог развоја: Високо образовање и наука покрећу акцији”, представници Центра за промоцију науке су 5. и 6. марта представили рад Центра у домену Акције за климу и резултате тима у оквиру пројекта TeRRIFICA

Достизање циљева одрживог развоја до 2030 је веома изазовно за читаво друштво. Улога високог образовања и науке је веома важна посебно када се узме у обзир њихова висока позиција у друштву. Конференција је била посвећена презентовању пракси и методологија приближавања науке и високог школства у остваривање циљева одрживог развоја. Сем тога, разматран је и њихов досадашњи допринос али и будуће препоруке у циљу што раније достизања циљева одрживог развоја. Током конференције се континуирано провлачила порука заједништва, односно да је достизање циљева практично немогуће уколико се сви не посветимо њима.

У оквиру конференције, сесија „Visions of European climate landscapes for 2030 developing climate change adaptation scenarios in Terrifica’s summer schools” била je посвећена представљању пројекта TeRRIFICA. Београд је један од пилот-региона у овом пројекту и показани су резултати до којих се дошло у првој години пројекта. Сем тога, представљени су и планови за будући период.

Београд као пилот-регион ће у будућности радити на детаљном мапирању топлотних острва у центру града и кроз значајан допринос грађана презентовати резултате институцијама које су релевантне за решавање ових изазова уз препоруку конкретних мере. Сем тога, важан аспект пројекта јесте и Летњна научна школа која ће повезати ученике и научнике и предложити решење за топлотне проблеме у граду који су изазвани климатским променама.

Пројекат TeRRIFICA (Територијано Одговорно Истраживање и Иновације за Подстицање Иновативне Акције за Климу), финансиран од стране Европске уније из оквира Х2020, укључује партнере из шест региона Европе, који ће тражити примере добре праксе и идентификовати постојеће приступе из домена ублажавања и прилагођавања на климатске промене.

The GUNi International Conference on Sustainable Development Goals 2020

 

 

Остале активности