ЦПН у европској мрежи

ЦПН у европској мрежи

Током 2011. године, ЦПН је постао члан Eвропске асоцијације научних догађаја EUSEA и Европске мреже научних центара и музеја ECSITE

Током новембра 2011. године Центар за промоцију науке постао је члан Eвропске асоцијације научних догађаја (EUSEA, European Science Events Association).

И сама EUSEA је млада асоцијација – формирана је у априлу 2001. са жељом да помогне у размени идеја и искустaва својих чланица, као и да развија маркетинг и нове начине финансирања научних догађаја у Европи.

Манифестације које популаришу науку, од фестивала до дана и недеља науке, организују се широм Европе и тада научници из најразличитијих области и институција добијају прилику да грађане информишу о својим невероватним открићима, да им приближе непознато и заинтересују их за науку.

Како је ЦПН део стратешког програма развоја Србије у економији знања, и институција која такође кроз бројне популаризаторске догађаје развија научну повезаност и писменост, природно је да се нађе у једном оваквом удружењу у ком ће размењивати искуства са другим чланицама, својим европским колегама.

Центар је такође члан и Европске мреже научних центара и музеја (ESCITE, European Network of Science Centres and Museums). Она повезује професионалце из области промоције науке из више од 400 институција у 50 земаља. Основан пре двадесет година, ESCITE промовише сарадњу својих чланица кроз пројекте и активности, како би помогао у унапређивању размене идеја и решења актуелних питања.

 

 

Остале активности