ЦПН у Кикинди

ЦПН у Кикинди

У просторијама ЦСУ у Кикинди, ЦПН одржао презентацију међународних пројеката који се тичу основног и средњег образовања[:]

насловна

Центар за промоциjу науке jе 8. марта у Центру за стручно усавршавање у Кикинди одржао презентациjу међународних проjеката у коjима учествуjе a коjи се тичу наставе из тзв. STEM (енгл. Science, technology, engineering, mathematics) дисциплина – науке, технологије, инжењерства и математике. Презентациjи су присуствовали наставници и директори из основних и средњих школа из Кикинде и околних градова.

2

Основни циљ овог скупа био jе представљање проjеката коjи се баве промовисањем инклузивног, истраживачког и креативног образовања у настави такозваних природних предмета, базираjући се у наjвећоj мери на педагошким оквирима и модулима развиjеним у оквиру два Хоризонт2020 проjекта – Hypatia и CREATIONS. Након презентациjе проjеката, уследила jе инспиративна дискусиjа са наставницима на тему проjектне наставе и увођења креативних метода, као и родне равноправности у комуницирању и предавању STEM дисциплина.

Више о споменутим пројектима можете видети на сајтовима пројеката Hypatia и CREATIONS.

Остале активности