CPN u Kikindi

CPN u Kikindi

U prostorijama CSU u Kikindi, CPN održao prezentaciju međunarodnih projekata koji se tiču osnovnog i srednjeg obrazovanja[:]

naslovna

Centar za promociju nauke je 8. marta u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi održao prezentaciju međunarodnih projekata u kojima učestvuje a koji se tiču nastave iz tzv. STEM (engl. Science, technology, engineering, mathematics) disciplina – nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Prezentaciji su prisustvovali nastavnici i direktori iz osnovnih i srednjih škola iz Kikinde i okolnih gradova.

2

Osnovni cilj ovog skupa bio je predstavljanje projekata koji se bave promovisanjem inkluzivnog, istraživačkog i kreativnog obrazovanja u nastavi takozvanih prirodnih predmeta, bazirajući se u najvećoj meri na pedagoškim okvirima i modulima razvijenim u okviru dva Horizont2020 projekta – Hypatia i CREATIONS. Nakon prezentacije projekata, usledila je inspirativna diskusija sa nastavnicima na temu projektne nastave i uvođenja kreativnih metoda, kao i rodne ravnopravnosti u komuniciranju i predavanju STEM disciplina.

Više o spomenutim projektima možete videti na sajtovima projekata Hypatia i CREATIONS.

Ostale aktivnosti