ЦПН у Нишу

ЦПН у Нишу

У свечаноj сали Ректората Универзитета у Нишу 25. априла одржан jе семинар “Значаj мултидисциплинарности у истраживањима”[:]

Picture1

У свечаноj сали Ректората Универзитета у Нишу у среду, 25. априла 2018. године у оквиру Ерасмус + проjекта Re@WBC одржан jе семинар “Значаj мултидисциплинарности у истраживањима”. Говорили су: проф. др Весна Лопичић, проректорка за међународну сарадњу УН, Нада Милошевић, национална контакт особа за Европски истраживачки савет (ERC) – Марија Склодовска-Кири акције за обуку и развој каријере – Паметан, зелени и интегрисани транспорт – Наука са друштвом и за друштво при МПНТР, проф. др Мирослав Траjановић, , шеф Катедре за производно-информационе технологиjе и менаџмент Машинског факултета у Нишу, мр Светлана Богдановић, национална контакт особа за информационо-комуникационе технологије (ИЦТ) при МПНТР, проф. др Драгана Цветковић Илић, ПМФ у Нишу, Департман за математику, координаторка Re@WBC и HRS4R на УН,  др Душко Благоjевић, научни саветник Института за биолошка истраживања и председник Заjеднице института Србиjе, др Милан Трифуновић, Катедра за производно-информационе технологиjе и менаџмент Машинског факултета у Нишу.

Било jе речи о низу тема са фокусом на томе на коjе све начине истраживачи имаjу могућност да се приjаве на проjекте, у оквиру програма Хоризонт 2020, о EURAXESS-у пан-европскоj мрежи чиjи jе циљ да помогне у стварању европског тржишта рада истраживача кроз подршку мобилности и развоjу кариjере истраживача у Европи. Такође су представљена два примера мултидисциплинарности у истраживању, проjекат  ”Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси”, у коjи су укључени КЦ Крагуjевац у Крагуjевцу, Медицински факултет у Крагуjевцу, Машински факултет у Крагуjевцу, Машински факултет у Нишу, Институт за аутомобиле “Застава “ Крагуjевац. Поред наведених, у оваj проjекат jе у истраживачком делу укључено jош пет различитих институциjа.

Други пример мултидисциплинарности предсављен jе кроз проjекат Globalaqa у коме учествиуjе конзорциjум коjи чине 21 партнер из Европе из 8 земаља и jош два партнера ван Европе, а из Србиjе, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. Jедан од главних циљева овог проjекта jе анализа проблема несташице воде коjи географски покрива више локациjа, између осталог и слив реке Саве, а мултидисциплинарни тим окупља из стручњаке из наjразличитиjих научних дисциплина: хемије, биологије, екологије, геоморфологије, хидрологије, економије и социологије, укључујући хидролошко, биофизичко и еколошко моделирање, друштвено-економске науке, посредовање у знању и заговарање политике.

Остале активности