Додатна подршка за STEAM образовање

Додатна подршка за STEAM образовање

ЦПН продубљује своје активности у унапређивању STEAM образовања кроз још један европски пројекат у чијем је фокусу ова тема: DoSTEAM (Development of STEAM Education)

Центар за промоцију науке наставља и продубљује своје активности у унапређивању STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) образовања учествовањем у још једном европском пројекту у чијем је фокусу ова тема. Наиме, реч је о пројекту DoSTEAM (Development of STEAM Education) финансираном од стране Eразмус + програма Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за образовање, спорт и младе. Циљ овог пројекта је унапређење постојећих STEAM приступа и пракси и обезбеђивање ресурса и алата који ће служити наставницима и осталим професионалцима у образовању у развијању STEAM стратегија на нивоу школе, и пружити им конкретне смернице за већи ангажман ученика у стицању знања и вештина у овим областима.

Активности пројекта званично су почеле првим радним састанком у виртуелном окружењу одржаним у два дана, 23. и 26. новембра ове године. ЦПН ће, као један од партнера на овом пројекту, бити задужен за радни пакет који за циљ има мапирање и прикупљање постојећих добрих пракси STEAM образовања на европском нивоу. Координатор пројекта је Национална агенција за образовање из Литавније, а поред ЦПНа, остали партнери на пројекту су универзитети Vilinaus и Klaipedos, такође из Литваније, затим Turn Yliopisto унивезитет из Финске, Универзитет примењених наука из Белгије Vives, Универзитет Paderborn из Немачке, Radboud универзитет из Холандије и Tallinn универзитет из Естоније.

 

Остале активности