Друга рефлективна радионица и састанак пројекта ТeRRIFICA

Друга рефлективна радионица и састанак пројекта ТeRRIFICA

Центар за промоцију науке организовао је другу рефлективну радионицу, као и  радни састанак пројекта TeRRIFICA 10.,  11. и  12. јула 2019. године у Београду.

Први дан рефлективне радионице пројекта TeRRIFICA одржан је 10. јула  у просторијама Народне скупштине Републике Србије, паралелно са догађајем Science meets Parliaments. На радионици је учествовало четрдесетак представника различитих сектора (државне управе, организација цивилног друштва, привреде и научне заједнице) из шест земаља, које су чланице пројекта. Тема друге рефлективне радионице је била утврђивање кључних индикатора перформанси пројекта, како на локалном, тако и на глобалном нивоу.  Додатно, представници пилот регија TeRRIFICA пројекта су имали прилику да своје активности представе ширем аудиторијуму у Народној скупштини Републике Србије, кроз три паралелне панел дискусије. Обједињене теме су ових дискусија су биле вода, ваздух и пољопривреда, у контексту климатских промена.

Други дан рефлективне радионице одржан је у просторијама Центра за промоцију науке, када је фокус био на одређивању релевантних MoRRI индикатора који се могу локално применити у пилот регијама TeRRIFICA пројекта.

Након радионице, уследио је и састанак пројекта на коме су представници партнерских институција представили досадашњи рад на пројекту, чији је фокус био на идентификацији примера добре праксе из домена митигације и адаптације на климатске промене, као и на развоју crowd-mapping алата, за који се очекује да буде доступан јавности од септембра 2019. године.

Пројекат TeRRIFICA финансира Европска унија из оквира Хоризонт 2020. Координатор пројекта је WILA Bonn из Немачке, а поред ЦПН-а, партнери на пројекту су Универзитет Рајн-Вал и Универзитет у Фехти из Немачке, као и удружење ”Образовање за одрживи развој” из Белорусије,  Универзитет „Адам Микјевич“ из Пољске, организација Science Citoyennes из Франсуске и Асоцијација каталонских државних универзитета из Шпаније. Пројекат је почео јануара 2019. године и трајаће три ипо године.

Остале активности