Druga reflektivna radionica i sastanak projekta TeRRIFICA

Druga reflektivna radionica i sastanak projekta TeRRIFICA

Centar za promociju nauke organizovao je drugu reflektivnu radionicu, kao i  radni sastanak projekta TeRRIFICA 10.,  11. i  12. jula 2019. godine u Beogradu.

Prvi dan reflektivne radionice projekta TeRRIFICA održan je 10. jula  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije, paralelno sa događajem Science meets Parliaments. Na radionici je učestvovalo četrdesetak predstavnika različitih sektora (državne uprave, organizacija civilnog društva, privrede i naučne zajednice) iz šest zemalja, koje su članice projekta. Tema druge reflektivne radionice je bila utvrđivanje ključnih indikatora performansi projekta, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.  Dodatno, predstavnici pilot regija TeRRIFICA projekta su imali priliku da svoje aktivnosti predstave širem auditorijumu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kroz tri paralelne panel diskusije. Objedinjene teme su ovih diskusija su bile voda, vazduh i poljoprivreda, u kontekstu klimatskih promena.

Drugi dan reflektivne radionice održan je u prostorijama Centra za promociju nauke, kada je fokus bio na određivanju relevantnih MoRRI indikatora koji se mogu lokalno primeniti u pilot regijama TeRRIFICA projekta.

Nakon radionice, usledio je i sastanak projekta na kome su predstavnici partnerskih institucija predstavili dosadašnji rad na projektu, čiji je fokus bio na identifikaciji primera dobre prakse iz domena mitigacije i adaptacije na klimatske promene, kao i na razvoju crowd-mapping alata, za koji se očekuje da bude dostupan javnosti od septembra 2019. godine.

Projekat TeRRIFICA finansira Evropska unija iz okvira Horizont 2020. Koordinator projekta je WILA Bonn iz Nemačke, a pored CPN-a, partneri na projektu su Univerzitet Rajn-Val i Univerzitet u Fehti iz Nemačke, kao i udruženje ”Obrazovanje za održivi razvoj” iz Belorusije,  Univerzitet „Adam Mikjevič“ iz Poljske, organizacija Science Citoyennes iz Fransuske i Asocijacija katalonskih državnih univerziteta iz Španije. Projekat je počeo januara 2019. godine i trajaće tri ipo godine.

Ostale aktivnosti