CPN na konferenciji BRIDGES u Lincu

CPN na konferenciji BRIDGES u Lincu

U Lincu je, od 16. do 20. jula, održana međunarodna konferencija BRIDGES, koja ima za cilj da prikaže lepotu i primenu matematike u  nastavi, muzici, arhitekturi, umetnosti i drugim oblastima

Ovogodišnja, 21. po redu BRIDGES konferencija, okupila je oko 100 naučnika iz preko 30 zemalja sveta.

Konferenciju su pratila predavanja, interaktivne sesije, razgovori, kao i atraktivne radionice. Okupljeni stručnjaci koji se bave promocijom i  popularizacijom nauke, kao i vrhunski matematičari, prilikom kratkih sesija iznosili su novosti i dostignuća prevashodno iz matematike uvezujući je sa svakodnevicom, utičući na taj način na nivo funkcionalne pismenosti. Na ovaj način se omogućava usvajanje i primena naučnih znanja prilikom prepoznavanja naučnih problema, kao i razumevanje matematike i svest o tome kako ona utiče na život u savremenom tehnološkom svetu.

U okviru porodičnog dana, na samom kraju konferencije, tim Centra za promociju nauke održao je radionicu pod nazivom Magični kvadrat vs. poezija. Ova dinamična igra uči nas o saradnji matematike i poezije, ali i o tome kako uspešno sarađivati u timu.

Prilikom boravka u Lincu, tim Centra za promociju nauke imao je priliku da se upozna sa raznovrsnim aktivnostima institucije Ars Elektronika. Takođe, učesnici su mogli da odaberu i niz fakultativnih programa, u vidu posete Univerzitetu primenjenih umetnosti i dizajna, modnoj reviji inspirisanoj fraktalima, kao i muzičkom koncertu u čijim su taktovima ležale matematičke zakonitosti.

Naredna konferencija održaće se u Finskoj, od 1. do 5. avgusta, a domaćin konferencije biće Alto univerzitet u Helsinkiju.

Ostale aktivnosti