Други радни састанак пројекта LOESS

Други радни састанак пројекта LOESS

Центар за промоцију науке учествовао је на другом радном састанку пројекта LOESS, који је одржан у Бреши, Италија, од 11. до 13. марта 2023.

Трогодишњи пројекат LOESS, започет у јуну 2023. и финансиран кроз ЕУ програм Хоризонт Европа, фокусира се на подизање знања и разумевања здравља и очувања земљишта кроз оперативни образовни екосистем друштвених актера. 

Пројекат предводи Wissenschaftsladen / Science Shop Bonn из Немачке, уз учешће 20 партнерских организација из читаве Европе. Центар за промоцију науке у оквиру овог пројекта руководи радним пакетом посвећеним подизању капацитета и вођењу промотивних кампања ка различитим друштвеним и циљним групама.

Циљ пројекта је да се заједнички пружи преглед тренутног нивоа знања о земљишту на различитим нивоима образовања, уз развијање и тестирање разноврсних наставних програма и материјала, укључујући и атлас образовања о земљишту.

Пројекат, који ће трајати до маја 2026, отпочео је иницијалним окупљањем конзорцијума у Бону, које је било посвећено повезивању партнера и дискусији о очекивањима и заједничкој визији главних пројектних питања, као и планирању предстојећих корака ка реализацији амбициозних циљева.

На другом радном састанку, одржаном у Бреши, дискутовано је о различитим аспектима образовних материјала који се тичу земљишта, са фокусом на сазнања која су до сада прикупљена. Учесници су истакли значај анализе тренутног стања образовних ресурса о земљишту на свим нивоима образовања, од основих школа до универзитета, и њиховог усаглашавања са потребама и изазовима савременог света. Дефинисани су даљи кораци у истраживању потреба наставника и ученика у овој области. 

У наредном периоду чланови конзорцијума радиће на истраживању начина како образовни материјали могу да се прилагоде да би се бавили глобалним проблемима, али и локалном перспективом здравља земљишта. Такође, активно ће се радити на повезивању са другим Хоризонт Европа (Horizon Europe) пројектима који су део Mission Soil иницијативе Европске комисије.

Остале активности