Финална презентација резултата RRI2SCALE & TeRRIFICA пројеката у Европској комисији

Финална презентација резултата RRI2SCALE & TeRRIFICA пројеката у Европској комисији

Представницa ЦПН-а учествовала је на финалној презентацији резултата RRI2SCALE & TeRRIFICA пројеката у Европској комисији, у Бриселу, 2. децембра 2022. године

У Бриселу је, 2. децембра, одржана презентација финалних резултата пројеката RRI2SCALE & TeRRIFICA у просторијама Европске комисије. Пројектима је заједничка примена принципа одговорних иновација и истраживања (РРИ) за паметне и климатски одрживе и издржљиве европске регије те су резултати презентовани ширем кругу заинтересованих страна, укључујући низ доносиоца одлука и креатора јавних политика у оквиру Европске комисије.

Др Тања Аднађевић је представила резултате рада на нивоу региона Jугоисточне Европе и пилот-региона Београд. Као један од резултата рада у оквиру пројекта TeRRIFICA представљена је и кампања „Расхлади град“, која је део кокреативних процеса и укључивања грађана у грађанска научна истраживања на тему климатских промена. Током неколико сесија представљене су паралеле између резултата пројеката RRI2SCALE & TeRRIFICA те њихове комплементарности и примењивости. Кроз  инспиративне разговорe смо разменили искуства, методологије и алате који су допринели укључивању примена принципа одговорних иновација и истраживања (РРИ) у процесе одлучивања на локалном нивоу.

Остале активности