Глобални самит пројекта RRING

Глобални самит пројекта RRING

Дводневни виртуелни самит представио је кључне закључке и резултате пројекта RRING фокусираног на глобалну мрежу актера у широком спектру друштвено одговорне науке

Пројекат RRING (Responsible Research and Innovation Networked Globally), финансиран кроз ЕУ програм Хоризонт 2020, спровео је низ активности са циљем бољег разумевања и повезивања концепта Одговорног истраживања и иновација (RRI – Responsible Research and Innovation) и сродних научних политика широм света. Пројекат је, такође, креирао и бројне смернице и извештаје намењене јачању и побољшању веза науке и друштва, и саме истраживачке заједнице, у складу са Унесковим Препорукама о науци и научним истраживачима.

На самом крају пројекта, у оквиру завршног самита 19. и 20. априла, водећи учесници пројекта, екстерни сарадници и експерти разговарали су о прикупљеним подацима и сазнањима, који су добијени након трогодишње сарадње 23 партнера и десетак придружених организација. Активности пројекта показале су да је потребна боља повезаност међу свим заинтересованим странама у науци и технологији, усмерена на јавне политике и процес доношења одлука. Неопходно је заједничко деловање како би се побољшали аспекти попут јавног ангажмана, отвореног приступа науци, родне равноправности, етике и научног образовања, као и да наука и технологија активније доприносе постизању Циљева одрживог развоја Уједињених нација (SDGs – Sustainable Development Goals).

Центар за промоцију науке, као иницијални партнер пројекта, био је заступљен у две сесије. Ђурђа Тимотијевић, сарадница Центра, представила је процес и резултате припреме националног извештаја на Унескове Препоруке, реализованог у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја кроз наменски креирану радну групу истраживача и експерата. Добривоје Лале Ерић, национални руководилац пројекта, учествовао је у панел разговору посвећеном вредновању и могућностима које у будућности носе Унескове Препоруке, као глобални стандард одговорне, друштвено оријентисане науке.

Формалним крајем пројекта, RRING заједница постаје отворена мрежа која шири и дели идеје Одговорног истраживања и иновација. Чланови мреже тренутно долазе из преко 60 земаља, укључујући и Србију. Кроз обуке које организује, размену знања и умрежавање, RRING заједница неће подржати само националне процене и извештавања у оквиру Унескових Препорука, већ ће омогућити и размену пракси и знања на глобалном нивоу, тражећи начине за побољшање, примену и развој посебно дизајнираних алата.

Више информација о RRING пројекту и мрежи можете видети на овом линку.

Остале активности