Globalni samit projekta RRING

Globalni samit projekta RRING

Dvodnevni virtuelni samit predstavio je ključne zaključke i rezultate projekta RRING fokusiranog na globalnu mrežu aktera u širokom spektru društveno odgovorne nauke

Projekat RRING (Responsible Research and Innovation Networked Globally), finansiran kroz EU program Horizont 2020, sproveo je niz aktivnosti sa ciljem boljeg razumevanja i povezivanja koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija (RRI – Responsible Research and Innovation) i srodnih naučnih politika širom sveta. Projekat je, takođe, kreirao i brojne smernice i izveštaje namenjene jačanju i poboljšanju veza nauke i društva, i same istraživačke zajednice, u skladu sa Uneskovim Preporukama o nauci i naučnim istraživačima.

Na samom kraju projekta, u okviru završnog samita 19. i 20. aprila, vodeći učesnici projekta, eksterni saradnici i eksperti razgovarali su o prikupljenim podacima i saznanjima, koji su dobijeni nakon trogodišnje saradnje 23 partnera i desetak pridruženih organizacija. Aktivnosti projekta pokazale su da je potrebna bolja povezanost među svim zainteresovanim stranama u nauci i tehnologiji, usmerena na javne politike i proces donošenja odluka. Neophodno je zajedničko delovanje kako bi se poboljšali aspekti poput javnog angažmana, otvorenog pristupa nauci, rodne ravnopravnosti, etike i naučnog obrazovanja, kao i da nauka i tehnologija aktivnije doprinose postizanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs – Sustainable Development Goals).

Centar za promociju nauke, kao inicijalni partner projekta, bio je zastupljen u dve sesije. Đurđa Timotijević, saradnica Centra, predstavila je proces i rezultate pripreme nacionalnog izveštaja na Uneskove Preporuke, realizovanog u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz namenski kreiranu radnu grupu istraživača i eksperata. Dobrivoje Lale Erić, nacionalni rukovodilac projekta, učestvovao je u panel razgovoru posvećenom vrednovanju i mogućnostima koje u budućnosti nose Uneskove Preporuke, kao globalni standard odgovorne, društveno orijentisane nauke.

Formalnim krajem projekta, RRING zajednica postaje otvorena mreža koja širi i deli ideje Odgovornog istraživanja i inovacija. Članovi mreže trenutno dolaze iz preko 60 zemalja, uključujući i Srbiju. Kroz obuke koje organizuje, razmenu znanja i umrežavanje, RRING zajednica neće podržati samo nacionalne procene i izveštavanja u okviru Uneskovih Preporuka, već će omogućiti i razmenu praksi i znanja na globalnom nivou, tražeći načine za poboljšanje, primenu i razvoj posebno dizajniranih alata.

Više informacija o RRING projektu i mreži možete videti na ovom linku.

Ostale aktivnosti