ЦПН у ICT програму

ЦПН у ICT програму

ЦПН је члан међународног конзорцијума пројекта V-ALERT, коме је управо одобрено финансирање од стране Европске комисије. У оквиру овог пројекта, Центар је добио финансијску подршку за учешће у реализацији ICT програма.

Циљ овог пројекта је промовисање предности технологије у контексту целоживотног учења. Базиран је на онлајн методологији заснованој на 3D виртуелном моделу, мултимедијалном материјалу за учење и бројним симулацијама студија случаја у циљу заштите од злоупотребе информација и неауторизованог приступа онлајн системима.  

Tags

Остале активности