„Играј го – развијај вијуге“

„Играј го – развијај вијуге“

Учесници пројекта „Играј го – развијај вијуге“ учествовали су 15. 12. и 16.12. 2018. године на Јуниорском државном првенству  у Врњачкој Бањи

Пројекат „Играј го – развијај вијуге“ се већ трећу годину одржава у Научном клубу Регионалног центра у Нишу уз подршку Центра за промоцију науке из Београда.

На такмичењу је учетвовало укупно 24 такмичара, од чега 22 јуниора који го уче у оквиру овог пројекта. Организацију такмичења су спровели тренери и аутори програма Играј го – развијај вијуге: Жељко Веселиновић, Драган Илић, Младен Лилић и Мирјана Рашић Митић, који су уједно били и пратиоци деце на овом такмичењу.

Осим такмичења, организована је и промоција гоа којој су присуствовали ученици, наставници и директори основних школа из Мерошине и Врњачке Бање, чиме је овај пројекат остварио врло важан сегмент у погледу дисеминације.

Прво место на такмичењу освојио је Вук Душанић, ученик 8. разреда ОШ „Св. Сава“ Ниш, Го клуб Про Го Ниш.

Остали учесници пројекта „Играј го – развијај вијуге“ и такмичари остварили су изузетне резултате.

Остале активности