Конференција пројекта Coolschools у Палати климе у Паризу

Конференција пројекта Coolschools у Палати климе у Паризу

Од озелењавања школских дворишта до повећаног градског биодиверзитета: теорије и студије случаја, засновано на трансформацији школских дворишта у Барселони, Бриселу, Паризу и Ротердаму, пројекат Coolschools истражује како праксе озелењавања школских дворишта доприносе социо-еколошкој трансформацији у корист урбане одрживости, климатске резилијентности, социјалне правде и квалитета образових пракси.

Конференција је започета интерним састанком партнера пројекта који су били у прилици да поразговарају о досад спроведеним активностима на тему адаптације на климатске промене, биодиверзитета и социо-урбане праксе, здравља и социо-културолошке трансформације, управљања и педагошке трансформације.

Програм је настављен кроз серију презентација о квалитету и повећању биодиверзитета у урбаним срединама. Упознати смо са планом биодиверзитета и стратегијом града Париза, која се спроводи од 2018. године, али и са студијом која је мерила удео простора школских дворишта у зеленим коридорима унутар градских средина и њиховим значајним доприносом у повећању биодиверзитета. Поред тога, упознали смо се са концептом микро шуме, који је примењен у Риму, а укључивао је и ђаке који су учествовали у осмишљавању, садњи и серији научноистраживачких вежби које су представили локалној заједници.

Из Велике Британије смо сазнали о пракси озелењавања школских дворишта и подршке наставном особљу да наставу спроводе у отвореним просторима уз серију приручника, сетова и практичних вежби, као и финансијску подршку. Сигрун Грун из Холандије нам је, из угла 20-годишње праксе, представила свој процес рада са децом и младима на озелењавању дворишта у свим фазама од планирања, преко извођења до одржавања. Грун је истакла улогу и важност креирања функционално недефинисаних  простора који подстичу имагинацију, као и креирања зона које су физички изазовне и преиспитују стандарде генеричких решења и идеју ризика у игри.

Поред тога, учесници су обишли два школска дворишта трансформисана у оквиру пројекта OASIS града Париза, који прати стратегију за већу резилијентност овог града. Намера OASIS пројекта је да се повећа и промовише диверзитет простора за децу, да се природа стави у фокус едукативних пројеката и простора и да се развију нове активности инспирисане игром. Партнери су, у обиласку, могли практично да доживе и боље разумеју имплементацију пројекта, даљи живот и изазове у фазама које следе. Као што су гости из Ротердама, на основу вишегодишње праксе, подвукли, од великог значаја је буџетски и партиципативно планирати одржавање ових простора, као и измене и допуне пројекта након имплементације.

Последњи дан било је прилике да у постер-сесији откријемо примере добре праксе широм Европе и света. Могли смо дубље да уронимо у специфичности различитих контекста и, најважније, да се инспиришемо јер смо, заваљујући овом догађају, видели да се на све више страна активира тема о значају озелењивања школских дворишта, не само у погледу адаптације на све интензивније ефекте климатских промена, већ и психофизичких бенефита за младе и заједницу којој су намењени.

У оквиру пројекта Coolschools Центар за промоцију науке има статус придруженог партнера. Основна улога Центра је стога у представљању локалних искустава и сродних активности и активној дисеминацији пројектног приступа, методологије и резултата. Током три године трајања пројекта, Центар ће имати улогу и да локалним доносиоцима одлука и другим кључним актерима у домену образовања представи конкретне моделе озелењивања школских дворишта.

Више о пројекту COOLSCHOOLS можете видети на линку.

Остале активности