Конкурс за изградњу штанда ЦПН на Сајму књига

Конкурс за изградњу штанда ЦПН на Сајму књига

Центар за промоцију науке расписао је конкурс за извођење радова на изградњи штанда ЦПН-a на Сајму књига

[:]

Поводом предстојећег Сајма књига, Центар за промоцију науке расписао је конкурс за изградњу штанда на Сајму књига. Понуду могу поднети сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове у складу са Законом о јавним набавкама и услове из конкурсне документације.

Рок за достављање понуда је 26. септембар 2013, у 10 часова, а критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Особе за контакт:

Стојан Ђорђевић, e-mail:  sdjordjevic@cpn.rs – за правна питања

Радован Дрча, e-mail:  rdrca@cpn.rs – за техничка питања

Телефон: 011/2400 260, факс: 011/2400 246

 

 

Остале активности