”Магични свет воде” у Лесковцу

”Магични свет воде” у Лесковцу

Од 15. до 19. августа у Научном клубу у Лесковцу биће одржана Летња школа хемије[:]

NK__Leskovac-600x400

У периоду од 15. до 19. августа у Научном клубу Центра за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу биће одржана Летња школа хемије ”Магични свет воде”. Аутори и реализатори су дипломирани хемичари Весна Стојановић и Драгана Марковић.

У летњој школи ће учествовати 20 ученика седмог и осмог разреда Основне школе ”Светозар Марковић” и Основне школе ”Васа Пелагић” из Лесковца.

Први део програма обухвата презентације, радионице и занимљиве огледе, а реализоваће се у Научном клубу Лесковца. У другом делу ученици ће се упознати са поступцима за производњу и анализу воде и заштиту животне средине. Овај део ће се реализовати у лабораторијама Завода за јавно здравље Лесковац.

Током летње школе планирана је и посета постројењу за прераду и пречишћавање површинске воде из акумулације ”Барје” које се налази у Горини.

Полазници летње школе биће оспосбљени да разумеју правила понашања, изворе опасности и мере заштите у хемијској лабораторији, као и да разумеју значај и примену хемије у разним гранама индустрије, екологији и свакодневном животу.

Остале активности