Научно образовање за одговорно друштво у Богатићу

Научно образовање за одговорно друштво у Богатићу

Радионица под називом „Научно образовање за одговорно друштво“ одржана је 23. септембра у Богатићу.

Представници Центра за промоцију науке одржали су, под окриљем четвртог циклуса пројекта Scientix, радионицу на којој су представљени и остали пројекти Центра у домену СТЕМ образовања. Присутни наставници сазнали су више о манифестацијама које Центар редовно спроводи на годишњем нивоу (Ноћ истражвача и М3), као и о еврпским пројектима на којима је Центар партнер (пројекти STEM School Label, DoSE, ODYSSEy, LESTO и SALL). Представљен је и пројекат Education for Digital Society Фондације Дивац, у којем учествује и ЦПН, кроз који се школама нуди могућност за набавку савремене и настави прилагођене опреме.

Scientix је највећа СТЕМ мрежа у Европи која повезује наставнике и едукаторе, омогућавајући притом размену иновативних педагошких приступа и пракси, као и бројне модалитете стручног усавршавања. На располагању је и велики број алата, система подршке и могућности за обуку наставника, попут различитих вебинара и курсева.

У оквиру посете Основној школи „Мика Митровић“ у Богатићу, присутни наставници из три основне школе имали су прилику да се на радионицама упознају са обиљем ресурса које могу и сами користити како би надаље развијали СТЕМ наставу.

У другом делу радионице наставници су сами осмишљавали интердисциплинарне СТЕМ пројекте које могу да примене у виду пројектне наставе у својим школама. Овакав вид сарадње има циљ да ојача не само међупредметне компетенције ученика, већ и сарадњу међу наставницима.

Остале активности