Naučno obrazovanje za odgovorno društvo u Bogatiću

Naučno obrazovanje za odgovorno društvo u Bogatiću

Radionica pod nazivom „Naučno obrazovanje za odgovorno društvo“ održana je 23. septembra u Bogatiću.

Predstavnici Centra za promociju nauke održali su, pod okriljem četvrtog ciklusa projekta Scientix, radionicu na kojoj su predstavljeni i ostali projekti Centra u domenu STEM obrazovanja. Prisutni nastavnici saznali su više o manifestacijama koje Centar redovno sprovodi na godišnjem nivou (Noć istražvača i M3), kao i o evrpskim projektima na kojima je Centar partner (projekti STEM School Label, DoSE, ODYSSEy, LESTO i SALL). Predstavljen je i projekat Education for Digital Society Fondacije Divac, u kojem učestvuje i CPN, kroz koji se školama nudi mogućnost za nabavku savremene i nastavi prilagođene opreme.

Scientix je najveća STEM mreža u Evropi koja povezuje nastavnike i edukatore, omogućavajući pritom razmenu inovativnih pedagoških pristupa i praksi, kao i brojne modalitete stručnog usavršavanja. Na raspolaganju je i veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za obuku nastavnika, poput različitih vebinara i kurseva.

U okviru posete Osnovnoj školi „Mika Mitrović“ u Bogatiću, prisutni nastavnici iz tri osnovne škole imali su priliku da se na radionicama upoznaju sa obiljem resursa koje mogu i sami koristiti kako bi nadalje razvijali STEM nastavu.

U drugom delu radionice nastavnici su sami osmišljavali interdisciplinarne STEM projekte koje mogu da primene u vidu projektne nastave u svojim školama. Ovakav vid saradnje ima cilj da ojača ne samo međupredmetne kompetencije učenika, već i saradnju među nastavnicima.

Ostale aktivnosti