Нови ЦПН статут

Нови ЦПН статут

Накона што га је усвојио Управни одбор, а Влада Србије дала сагласност, на дан 11. октобра ступио је на снагу нови Статут Центра за промоцију науке[:]

_MMM8716

У сред јесење сезоне програма, док се Центар за промоцију науке припрема за долазећи Сајам књига, а радови на реконструкцији новог простора Научног клуба Београд у Улици краља Петра приводе крају, у Центар је из Немањине улице стигла лепа вест.

Влада Републике Србије дала је сагласност на текст новог Статута Центра за промоцију науке, који је 1. јула 2016. усвојио Управни одбор Центра.

Влада је сагласност усвојила на седници 29. септембра и дала га решењем 05 број 110-8989/2016, што је објављено у Службеном гласнику 80/16. У складу са овим решењу, нови Статут је ступио на снагу 11. октобра 2016.

Центар је као републичка установа основан Законом о научноистраживачкој делатности који је усвојила Народна скупштина, а из кога проистичу његове надлежности. Но, међу другом документацијом, Статут је без сумње најважнији документ који дефинише оквир деловања, живот и рад установе каква је Центар за промоцију науке.

Доношење Статута је задато самим Законом, а усваја га Управни одбор. Но, за разлику од друге документације Центра, он почиње да важи само ако добије сагласност Владе.

Након што је својевремено доношењем овог Закона  11. новембра 2010. године основан Центар, тадашњи Управни одбор је на седници 4. фебруара 2011. године усвојио први, односно претходни Статут .

У међувремену, крајем 2015. године, дошло је до промене Закона о научноистраживачкој делатности што је само по себи условило и промену Статута. Живот и рад Центра, сада већ зреле установе шест година након оснивања, такође, унеколико су се променили, што је све захтевало промене Статута.

Уз значајан ангажман Сектора за правне, финансијске и опште послове, али и других организационих јединица Центра, Управни одбор је покренуо процедуру измене Статута. Прва верзија је усвојена 9. фебруара, а последња, која је у потпуности усаглашена са Законом усвојена је 1. јула 2016. Након тога, чекало се три месеца док Статут није добио и неопходну сагласност Владе.

Нови Статут је једноставан, јасан документ, који дефинише Центар као установу која промовише науку и технику, односно научно-технолошка достигнућа у земљи и свету.

Главне измене у новом Статуту односе се на листу надлежности, али и битно прецизнији опис разнородног и за наше прилике необичног спектра делатности Центра. Унете су и одредбе које дефинишу поједине процедуре, чине Центар транспарентнијим и још отворенијим за грађане, а посебна пажња је поклоњена децентрализацији научнопопуларних активности на целој територији Републике.

Преузмите нови Статут Центра за промоцију науке

Остале активности