SATORI у Милану

SATORI у Милану

Од 12. до 14. октобра 2016. године представници ЦПН-а боравили су на радионицама ЕУ пројекта SATORI[:]

satori_panorama_milan

Од 12. до 14. октобра 2016. године чланови пројектног тима ЦПН-а боравили су на радионицама ЕУ пројекта SATORI, током којих су кроз дијалог са представницима различитих заинтересованих страна анализирани главни резултати пројекта.

Осим тога, током ова три дана, партнери пројекта SATORI, међу којима је и Центар за промоцију науке, искористили су прилику да се окупе и сагледају досадашњи рад на пројекту, али и да сачине план будућих задатака.

Током првог дана радионица, представници различитих институција презентовали су своја искуства у погледу етичке процене науке и истраживања.

Други дан радионица био је посвећен евалуацији значаја етичке процене истраживања. Представници неколико инстутуција изнели су своја искуства и презентовали примере добрих пракси, посебно у домену здравља и нових технологија.

Током трећег дана радионица учесницима је био представљен главни резултат пројекта, документ под називом Оквир за етичку процену науке и истраживања, посебно део који се односи на процену примене и утицаја истраживања и нових технологија.

SATORI је четвродогодишњи пројекат финансиран из Седмог оквирног програма Европске комисије за истраживања и иновације. Пројекат чини конзорцијум од 17 партнера, предвођен Универзитетом у Твентеу, Холандија.

Остале активности