SATORI u Milanu

SATORI u Milanu

Od 12. do 14. oktobra 2016. godine predstavnici CPN-a boravili su na radionicama EU projekta SATORI[:]

satori_panorama_milan

Od 12. do 14. oktobra 2016. godine članovi projektnog tima CPN-a boravili su na radionicama EU projekta SATORI, tokom kojih su kroz dijalog sa predstavnicima različitih zainteresovanih strana analizirani glavni rezultati projekta.

Osim toga, tokom ova tri dana, partneri projekta SATORI, među kojima je i Centar za promociju nauke, iskoristili su priliku da se okupe i sagledaju dosadašnji rad na projektu, ali i da sačine plan budućih zadataka.

Tokom prvog dana radionica, predstavnici različitih institucija prezentovali su svoja iskustva u pogledu etičke procene nauke i istraživanja.

Drugi dan radionica bio je posvećen evaluaciji značaja etičke procene istraživanja. Predstavnici nekoliko instutucija izneli su svoja iskustva i prezentovali primere dobrih praksi, posebno u domenu zdravlja i novih tehnologija.

Tokom trećeg dana radionica učesnicima je bio predstavljen glavni rezultat projekta, dokument pod nazivom Okvir za etičku procenu nauke i istraživanja, posebno deo koji se odnosi na procenu primene i uticaja istraživanja i novih tehnologija.

SATORI je četvrodogodišnji projekat finansiran iz Sedmog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanja i inovacije. Projekat čini konzorcijum od 17 partnera, predvođen Univerzitetom u Tventeu, Holandija.

Ostale aktivnosti