Почетак пројекта „Да ли се чујемо?“

Почетак пројекта „Да ли се чујемо?“

У суботу 22. децембра 2018. године у Научном клубу Центра за стручно усавршавање у образовању почела је реализација пројекта „Да ли се чујемо?“ који по Јавном позиву финансира Центар за промоцију науке

Учесници пројекта били су ученици осмог разреда основних школа из Лесковца. У оквиру радионице учесници су обнављали појмове из области осцилације таласа и зука, а у другом делу учествовали у енигматско-едукативном квизу о акустици и осцилацијама.

Поред предавања и квиза, ученици су се опробали у извођењу експеримената, и то: Одређивање периода и фреквенције осциловања клатна, одређивање бзрине звука у ваздуху, појава резонанције код метронома, мерење буке у саобраћају, зависности брзине звука од температуре, простирање звука кроз течности, гасове и чврста тела, експеримент са вакуум пумпом и стакленим звоном.

Остале активности