Научно образовање за одговорно друштво

Scientix и европски образовни програми


У оквиру овог концепта ЦПН је развио програм намењен наставницима чији је основни циљ креирање окружењa за учење и откривање науке у коме су сви добродошли да постављаjу питања, истражуjу, експериментишу и стварају нова знања. Као национална контакт тачка највеће европске мреже наставника природних наука – Scientix, идеја нам је да повежемо наставнике, њихове праксе и искуства, као и да промовишемо СТЕМ дисциплине (енг. STEM: science, technology, engineering and mathematics), нове педагошке приступе, сарадњу и пројектно финансирање кроз различите европске фондове.

Програм се реализује коришћењем ресурса и развијених пракси неколицине европских пројеката у којима учествује сам Центар: SySTEM 2020, ODDYSEy, CREATIONS, Hypatia и STEM School Label. Наша жеља је да едукаторе упознамо са овим пројектима и позовемо их да се укључе у оне активности које су предмет њиховог интересовања. Током 2017. и 2018. одржано је нешто више од 40 догађаја са овим програмом у Београду и двадесетак градова и мањих места широм Србије.

Истражите више на страници: eu.cpn.rs/naucno-obrazovanje-za-odgovorno-drustvo

Scientix је највећа европска онлајн заједница која окупља наставнике СТЕМ дисциплина, али и бројне доносиоце одлука и едукаторе, са циљем да се  ове дисциплине и нови педагошки приступи подрже. На онлајн платформи се налазе бројни пројекти самих наставника који представљају примере добре праксе. Међу њима су и изузетно квалитетни и успешни пројекти у којима учествују наставници из Србије. Основни циљ Центра је да се повећа број оваквих пројеката и укључених наставника из Србије.

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену природних наука и математике. Мапирање овакве врсте ваннаставних активности широм Европе, али и процена бројности трансдисциплинарних програма су окосница прављења препорука едукаторима за одржавање сличних програма. Истраживање ће обухватити ђаке узраста од 9 до 20 година из 19 земаља, уз равномерну заступљеност различитог географског и социо-економског статуса. Биће укључене и мањине и заједнице миграната чиме се добија активна мапа која покрива различите постојеће праксе у Европи.

STEM School Label је пројекат креиран са циљем акредитовања школа на европском нивоу, које на ефикасан и иновативан начин приступају подучавању СТЕМ предмета, чиме значајно доприносе усвајању вештина и подизању нивоа компетентности у овој области. Идеја овог пројекта је да оснажи сарадњу између школа, индустрије и истраживача на локалном нивоу, чиме би се олакшао процес преласка из једне у другу етапу у образовању.

Главни циљ пројекта ODYSSEy јесте да се код ученика усмерених ка природним наукама и техничким дисциплинама унапреде вештине попут аргументовања, критичког мишљења и усменог излагања. Поред Центра за промоцију науке, партнери на пројекту ODYSSEy су Институт за геофизику Пољске академије наука, из Варшаве, научни центар Energy Discovery из Талина, у Естонији, и Институт за студије реторике и комуникације из Атине, у Грчкој.

Проjекат Hypatia, назван по чувеној античкој математичарки из 4. века наше ере, стреми да младе од 13 до 18 година привуче студијама науке, технологиjе, инжењерства и математике на родно сензитиван начин. Локални експерти у области родне равноправности, науке или научне комуникациjе, средњошколски наставници и тинеjџери неодлучни по питању избора студиjа прикључили су се разноврсним активностима у оквиру проjекта Hypatia.

Циљ CREATIONS проjекта је увођење иновативних наставних метода у наставу природних наука и математике заснованих на учењу увиђањем, уз коришћење елемената уметничког стварања. Такав приступ ђацима пружа могућности за разумевање науке кроз активан и креативан ангажман, али и међусобну сарадњу.

ПОВЕЗАНО