Повезивање и промоција

Сарадња са научноистраживачким организацијама


ПАРТНЕРСКЕ МРЕЖЕ

Стратешко повезивање научне заједнице и свих заинтересованих страна кроз партнерске мреже, како у Србији тако и у иностранству, са циљем повећања квалитета активности усмерених ка јачању сарадње научно-истраживачких организација, Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање, локалних самоуправа, привредног и индустријског сектора.
Промоција научно-истраживачког рада кроз подршку друштвено одговорном истраживању, иновацијама и пословању, и повећање видљивости резултата домаће научне заједнице као и усклађивање са потребама локалних заједница и друштва у целини.

ПОРТАЛ НИО
ПРОГРАМ ХОРИЗОНТ

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као подршка у ширењу знања о програму Европске комисиjе, Хоризонт 2020, успешно је организована серија тематских предавања и дебата под називом Хоризонт четвртком.

Првенствено намењене научноистраживачкоj, али и широj jавности ове активности пружају могућност свим заинтересованим странама да се активно укључе у оваj, досад наjвећи програм Европске униjе, коjи се односи на финансирање истраживања и иновациjа.

ПОВЕЗАНО