Примена мисаоних експеримената у настави

Акредитовани стручни семинар за наставнике


Шта су мисаони експерименти?

Мисаони експерименти своју примењивост налазе у свим наставним предметима, у готово свим начинима извођења наставе, могу да буду део сваког метода преношења и стицања знања, незаобилазни су у процесу учвршћивања и ретенције знања и пружају неограничен простор за иновацију у сферама наставе, образовања и васпитања. Мисаони експерименти су здрава посластица за мозак. У ери брзе хране за наше осиромашено мишљење, сервиране у експрес ресторанима електронских медија и друштвених мрежа, они пружају много више од укрштеница и судокуа. Мисаони експерименти отварају капије изукрштаних, китњастих, непредвидивих стаза у вртовима мишљења, уводећи нас у забавне лавиринте закључивања о питањима и интелектуалним заврзламама које су нас одвајкада мучиле или за које, испоставиће се, нажалост, никада нисмо ни чули.

Примена у образовању

Истраживање концептуалних могућности није нешто што може да буде ограничено на партикуларне сфере стварности, као што је то случај са посебним наукама. Иако је његово родно место у филозофији, по природи саме мисаоне експериментације, своје радно подручје проналази и у математици, физици, психологији, књижевности, историји, економији или било којој дисциплини која проблематизује наше мишљење и знање о природи стварности, укључујући и друштвену стварност и елементе реалности које је створио човек. Због тога мисаони експерименти своју примењивост налазе у свим наставним предметима, у готово свим начинима извођења наставе, могу да буду део сваког метода преношења и стицања знања, незаобилазни су у процесу учвршћивања и ретенције знања и пружају неограничен простор за иновацију у сферама наставе, образовања и васпитања.

Истражите више на интернет страници: http://cpn.rs/misaonieksperimenti/

О семинару

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 693 и акредитован је за школску 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. годину: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=928

Компетенција коју предложени програм развија: К2 – Компетенције за поучавање и учење. Очекивани ефекти обуке: Полазници ће бити упућени у најзначајније и историјски најутицајније мисаоне екперименте који су трасирали модеран ток развоја људског сазнања. Полазници ће бити оспособљени да код ученика развију облике стваралачке имагинације која је данас незаобилазна у стицању нових сазнања, овладавању новим појмовима, како у природним тако и у друштвеним наукама, критичком мишљењу и разумевању савременог света.

Аутори и реализатори семинара су др Машан Богдановски са Филозофског факултета Универзитета у Београду и Иван Умељић из Центра за промоцију науке.

ПОВЕЗАНО