Naučno obrazovanje za odgovorno društvo

Scientix i evropski obrazovni programi


U okviru ovog koncepta CPN je razvio program namenjen nastavnicima čiji je osnovni cilj kreiranje okruženja za učenje i otkrivanje nauke u kome su svi dobrodošli da postavljaju pitanja, istražuju, eksperimentišu i stvaraju nova znanja. Kao nacionalna kontakt tačka najveće evropske mreže nastavnika prirodnih nauka – Scientix, ideja nam je da povežemo nastavnike, njihove prakse i iskustva, kao i da promovišemo STEM discipline (eng. STEM: science, technology, engineering and mathematics), nove pedagoške pristupe, saradnju i projektno finansiranje kroz različite evropske fondove.

Program se realizuje korišćenjem resursa i razvijenih praksi nekolicine evropskih projekata u kojima učestvuje sam Centar: SySTEM 2020, ODDYSEy, CREATIONS, Hypatia i STEM School Label. Naša želja je da edukatore upoznamo sa ovim projektima i pozovemo ih da se uključe u one aktivnosti koje su predmet njihovog interesovanja. Tokom 2017. i 2018. održano je nešto više od 40 događaja sa ovim programom u Beogradu i dvadesetak gradova i manjih mesta širom Srbije.

Istražite više na stranici: eu.cpn.rs/naucno-obrazovanje-za-odgovorno-drustvo

Scientix je najveća evropska onlajn zajednica koja okuplja nastavnike STEM disciplina, ali i brojne donosioce odluka i edukatore, sa ciljem da se  ove discipline i novi pedagoški pristupi podrže. Na onlajn platformi se nalaze brojni projekti samih nastavnika koji predstavljaju primere dobre prakse. Među njima su i izuzetno kvalitetni i uspešni projekti u kojima učestvuju nastavnici iz Srbije. Osnovni cilj Centra je da se poveća broj ovakvih projekata i uključenih nastavnika iz Srbije.

Projekat SySTEM2020 je fokusiran na učenje van školskih učionica, pre svega u domenu prirodnih nauka i matematike. Mapiranje ovakve vrste vannastavnih aktivnosti širom Evrope, ali i procena brojnosti transdisciplinarnih programa su okosnica pravljenja preporuka edukatorima za održavanje sličnih programa. Istraživanje će obuhvatiti đake uzrasta od 9 do 20 godina iz 19 zemalja, uz ravnomernu zastupljenost različitog geografskog i socio-ekonomskog statusa. Biće uključene i manjine i zajednice migranata čime se dobija aktivna mapa koja pokriva različite postojeće prakse u Evropi.

STEM School Label je projekat kreiran sa ciljem akreditovanja škola na evropskom nivou, koje na efikasan i inovativan način pristupaju podučavanju STEM predmeta, čime značajno doprinose usvajanju veština i podizanju nivoa kompetentnosti u ovoj oblasti. Ideja ovog projekta je da osnaži saradnju između škola, industrije i istraživača na lokalnom nivou, čime bi se olakšao proces prelaska iz jedne u drugu etapu u obrazovanju.

Glavni cilj projekta ODYSSEy jeste da se kod učenika usmerenih ka prirodnim naukama i tehničkim disciplinama unaprede veštine poput argumentovanja, kritičkog mišljenja i usmenog izlaganja. Pored Centra za promociju nauke, partneri na projektu ODYSSEy su Institut za geofiziku Poljske akademije nauka, iz Varšave, naučni centar Energy Discovery iz Talina, u Estoniji, i Institut za studije retorike i komunikacije iz Atine, u Grčkoj.

Projekat Hypatia, nazvan po čuvenoj antičkoj matematičarki iz 4. veka naše ere, stremi da mlade od 13 do 18 godina privuče studijama nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike na rodno senzitivan način. Lokalni eksperti u oblasti rodne ravnopravnosti, nauke ili naučne komunikacije, srednjoškolski nastavnici i tinejdžeri neodlučni po pitanju izbora studija priključili su se raznovrsnim aktivnostima u okviru projekta Hypatia.

Cilj CREATIONS projekta je uvođenje inovativnih nastavnih metoda u nastavu prirodnih nauka i matematike zasnovanih na učenju uviđanjem, uz korišćenje elemenata umetničkog stvaranja. Takav pristup đacima pruža mogućnosti za razumevanje nauke kroz aktivan i kreativan angažman, ali i međusobnu saradnju.

POVEZANO