Пројекат PESHES у Нишу

Пројекат PESHES у Нишу

Састанак Радне групе за индикаторе у оквиру пројекта PESHES одржан је 23. фебруара на Универзитету у Нишу[:]

Nis_Univerzitet.3

На Универзитету у Нишу одржан је 23. фебруара састанак Радне групе за индикаторе у оквиру пројекта PESHES, коме су присуствовали представници националних уиверзитета и институција укључених у реализацију овог пројекта. Циљ Еразмус+ пројекта PESHES јесте подизање квалитета националних универзитета и студијских програма кроз увођење општих и мерљивих перформанси и индикатора. Даљи развој и третман националних студијских програма би, у таквом контексту, био заснован управо на анализи прикупљених података.

На састанку у Нишу су размотрени предложени индикатори и стратешка национална документа у домену високог образовања, односно начини одабира индикатора који ће бити трајни допринос пројекта PESHES даљој реформи високог образовања у Србији. Следећи састанак радне групе планиран је за последњу недељу марта ове године.

Остале активности