Projekat PESHES u Nišu

Projekat PESHES u Nišu

Sastanak Radne grupe za indikatore u okviru projekta PESHES održan je 23. februara na Univerzitetu u Nišu[:]

Nis_Univerzitet.3

Na Univerzitetu u Nišu održan je 23. februara sastanak Radne grupe za indikatore u okviru projekta PESHES, kome su prisustvovali predstavnici nacionalnih uiverziteta i institucija uključenih u realizaciju ovog projekta. Cilj Erazmus+ projekta PESHES jeste podizanje kvaliteta nacionalnih univerziteta i studijskih programa kroz uvođenje opštih i merljivih performansi i indikatora. Dalji razvoj i tretman nacionalnih studijskih programa bi, u takvom kontekstu, bio zasnovan upravo na analizi prikupljenih podataka.

Na sastanku u Nišu su razmotreni predloženi indikatori i strateška nacionalna dokumenta u domenu visokog obrazovanja, odnosno načini odabira indikatora koji će biti trajni doprinos projekta PESHES daljoj reformi visokog obrazovanja u Srbiji. Sledeći sastanak radne grupe planiran je za poslednju nedelju marta ove godine.

Ostale aktivnosti