Пројектно оријентисана настава математике

Пројектно оријентисана настава математике

У Научном клубу у Смедереву у оквиру Маја месеца математике организовани семинари за наставнике[:]m3-Projektno orijentisana nastava matematike (23)

У оквиру Маја месеца математике у Научном клубу у Смедереву организован је семинар за наставнике ”Пројектно оријентисана настава математике”.

Наставници су имали прилику да усвоје принципе пројектно и проблемски оријентисане наставе математике и на тај начин у будућем раду ученицима приближе функционална знања.

Семинар је осмишљен као комбинација интерактивне радионице и мотивационог предавања. Аутори и реализатори су Иван Анић и Радоје Кошанин, професори математике.

Остале активности