Учење кроз игру

Учење кроз игру

У Научном клубу у Смедереву одржан семинар за наставнике о учењу кроз игру

[:]m3-Ucenje kroz igru (2)

У оквиру манифестације Мај месец математике у Научном клубу у Смедереву одржан је семинар за наставнике ”Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби”.

Семинар су реализовале Невена Перић и Соња Милетић. Циљ семинара је оспособљавање наставника за креирање интерактивних електронских вежби, али и показивање значаја учења кроз игру и брзе повратне информације за квалитет процеса учења и уважавање различитих нивоа постигнућа приликом креирања вежби.

Остале активности