Projektno orijentisana nastava matematike

Projektno orijentisana nastava matematike

U Naučnom klubu u Smederevu u okviru Maja meseca matematike organizovani seminari za nastavnike[:]m3-Projektno orijentisana nastava matematike (23)

U okviru Maja meseca matematike u Naučnom klubu u Smederevu organizovan je seminar za nastavnike ”Projektno orijentisana nastava matematike”.

Nastavnici su imali priliku da usvoje principe projektno i problemski orijentisane nastave matematike i na taj način u budućem radu učenicima približe funkcionalna znanja.

Seminar je osmišljen kao kombinacija interaktivne radionice i motivacionog predavanja. Autori i realizatori su Ivan Anić i Radoje Košanin, profesori matematike.

Ostale aktivnosti