Održana naučna radionica u Nišu

Održana naučna radionica u Nišu

U četvrtak, 7. novembra, održana je naučna radionica za učenike četvrtog razreda OŠ „Sveti Sava“ iz Niša. Ova radionica deo je projekta „Praktičnim radom do znanja“, iza kojeg stoje Centar za promociju nauke i Regionalni centar iz Niša.

Naučnu radionicu je realizovao prof.dr Danijel Danković, vanredni profesor, Elektotehnički fakultet Niš. Na samom početku radionica učenici su odslušali desetominutno predavanje o pojavi elektriciteta, delovima strujnog kola, materijalima kroz koje protiče struja, itd. Praktični rad, koji je usledio nakon prezentacije, predstavljao je za učenike pravi izazov.

Korišćenu opremu nisu shvatili kao igračke, već kao učila, u potpunosti su savladali sve predviđene vežbe i bilo je ogromno interesovanje da se uradi još neka složenija vežba. Koristili su tastere, prekidače, sijalice, LE diode, provodnike, otpornike, zvučnike, motore i uspešno su demonstrirali šta je otvoreno, a šta zatvoreno strujno kolo.

Radionici su prisustvovale učiteljice Olja Đorđević i Svetlana Bižić, kao i logoped škole Violeta Mihailović.

 

Ostale aktivnosti