Први национални извештај на Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима

Први национални извештај на Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима

Република Србија је, уз техничку подршку Центра и под окриљем пројекта RRING, припремила и предала први национални извештај на Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима

Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима, као универзални документ намењен вредновању односа науке и друштва и позиције истраживача у националним системима земаља чланица, усвојила је Генерална скупштина Унеска 2017. године. Засноване на постојећим стратешким документима Унеска и подстакнуте успешним примерима и праксама – укључујући и ЕУ Одговорно истраживање и иновације (RRI – Responsible Research and Innovation) и Декларацију о научној слободи и одговорности Америчке асоцијације за напредак науке (AAAS – American Association for the Advancement of Science) – Препоруке антиципирају долазеће време и изазове, и поцртавају неопходност консензуса и заједничког, глобалног одговора.

Пројекат RRING ступио је на позорницу 2018. године са циљем мапирања, повезивања и усмеравања глобалних политика чије су вредности и циљеви аналогни онима који су уткани у RRI оквир. Несумњиву вредност пројекта представља централна улога Унеска унутар робустног конзорцијума пројекта, који чини више од двадесет иницијалних партнера и још десетак прикључених организација са готово свих континената и из свих делова света. Унутар таквог система, логично је одабрано усмеравање ка све препознатљивијим Препорукама као заједничком именитељу који поседује капацитет да прихвати и обједини све (научне) различитости овога света.

Државе потписнице су биле у обавези да до краја марта 2021. припреме и предају своје иницијалне извештаје на Препоруке. На нашој страни, уз техничку подршку и координацију Центра за промоцију науке и пројекта RRING, и захваљујући преданом ангажману групе истраживача са домаћих института и универзитета у оквиру Радне групе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је управљало овим процесом и успешно испунило своју почетну обавезу. Иако први и настао у ванредним околностима с фокусом на пандемију и процес вакцинације, Извештај пружа драгоцени увид у најшире научно окружење Републике Србије и бројне актере који га чине. Измештен својим делокругом и тематским целинама изван уобичајених перспектива погледа на науку, овај документ нас подсећа да наука примарно настаје као резултат унутрашњих потреба једног друштва и његове отворености да прихвати и апсорбује капацитете и вредности научног система који негује и развија.

Остале активности