Публикација посвећена Програму за развој пројеката из области вештачке интелигенције

Публикација посвећена Програму за развој пројеката из области вештачке интелигенције

Центар за промоцију науке и Фонд за науку објавили су публикацију посвећену Програму за развој пројеката из области вештачке интелигенције које финансира Фонд за науку, на српском и на енглеском језику.

У наредне две године Фонд за науку Републике Србије финансира 12 истраживачких пројеката за развој вештачке интелигенције. Циљ Програма за развој пројеката из ове области је да подстакне научна истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције и примену тих резултата у привреди.

У публикацији је кроз илустрације наших најбољих илустратора представљено свих 12 научних пројеката. Аутори илустрација су: Срђа Драговић, Александра Јованић, Драгана Кртинић, Ивана Бугариновић, Јаков Јаковљевић, Давид Билобрк, Моника Ланг, Никола Кораћ, Ирена Гајић и Жељко Лончар, који је уједно био и арт-директор изложбе која је у у октобру 2020. отворена на Савском шеталишту у оквиру Београдске тврђаве, а на којој је публици презентовано свих 12 пројеката са илустрацијама.

Основне тематске области Програма су: Општа вештачка интелигенција (енг. General artificial intelligence), Машинско учење (енг. Machine learning), Обрада природног језика (енг. Natural language processing), Планирање (енг. Planning), Разумевање знања (енг. Knowledge reasoning), Рачунарски вид и говорна комуникација (енг. Computer vision and speech communication), Интелигентни системи (енг. Intelligent systems).

На Јавни позив, који је био отворен од 29. новембра 2019. до 31. јануара 2020. године, пријавило се 70 истраживачких тимова. Пројекте су у два степена, на основу критеријума изврсности, утицаја и реализације, оцењивали међународни експерти из области вештачке интелигенције. У први степен евалуације прошло је 53 пројекта које су оцењивали рецензенти из 27 земаља света. У други степен је упућено 25 пројеката које је евалуирао трочлани програмски одбор – инострани стручњаци који су претходно учествовали на експертским панелима о сличним програмима у Великој Британији, САД и Швајцарској.

Дванаест пројеката – шест пројеката примењених истраживања и шест пројеката основних истраживања – у наредне две године ће реализовати истраживачки тимови из Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца. Максималан буџет за финансирање једног пројекта је 200.000,00 евра, пројекти трају до две године, а укупан одобрени буџет Програма износи 2.207.774,08 евра.

Пројекти који су добили финансирање Фонда за науку су:

 

ПОТПРОГРАМ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Акроним: AI4TrustBC

Назив пројекта: Напредне технике вештачке интелигенције за анализу и синтезу компонената система на бази поузданих блокчејн технологија

Руководилац пројекта: др Татјана Давидовић

Научноистраживачка организација: Математички институт САНУ

 

Акроним: ATLAS

Назив пројекта: Теоријски темељи вештачке интелигенције за напредно просторно-временско моделирање података и процеса

Руководилац пројекта: др Ендре Поп

Научноистраживачка организација: Универзитет Сингидунум

 

Акроним: AVANTES

Назив пројекта: Нова решења у развоју софтвера заснована на сличности текстова

Руководилац пројекта: др Бошко Николић

Научноистраживачка организација: Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

 

Акроним: Com-in-AI

Назив пројекта: Напредне методе квантизације, компресије и учења у вештачкој интелигенцији

Руководилац пројекта: др Зоран Перић

Научноистраживачка организација: Електронски факултет, Универзитет у Нишу

 

Акроним: DECIDE

Назив пројекта: Децентрализовано управљање интелигентним мултиагентним динамичким системима базирано на машинском учењу

Руководилац пројекта: др Милош Станковић

Научноистраживачка организација: Универзитет Сингидунум

 

Акроним: GRASP

Назив пројекта: Графови у простору: мапирање графова за машинско учење на комплексним подацима

Руководилац пројекта: др Милош Радовановић

Научноистраживачка организација: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

 

ПОТПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Акроним: AIWorkplaceSafety

Назив пројекта: Примена вештачке интелигенције за унапређење безбедности на раду

Руководилац пројекта: др Арсо М. Вукићевић

Научноистраживачка организација: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

 

Акроним: ARTEMIS

Назив пројекта: Вештачка интелигенција у иновативним сервисима за управљање енергијом

Руководилац пројекта: др Сања Вранеш

Научноистраживачка организација: Институт „Михајло Пупин“, Универзитет у Београду

 

Акроним: CERES

Назив пројекта: Информације базиране на сателитском осматрању Земље за „паметну“ и регенеративну пољопривреду

Руководилац пројекта: др Милош Ковачевић

Научноистраживачка организација: Грађевински факултет, Универзитет у Београду

 

Акроним: Clean CADET

Назив пројекта: Едукативни алат за подршку писања добро дизајнираног кода

Руководилац пројекта: др Јелена Сливка

Научноистраживачка организација: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

 

Акроним: MISSION 4.0

Назив пројекта: Дубоко машинско учење и биолошки инспирисани алгоритми вишекритеријумске оптимизације при управљању и терминирању кибернетско физичких система у индустрији 4.0

Руководилац пројекта: др Зоран Миљковић

Научноистраживачка организација: Машински факултет, Универзитет у Београду

 

Акроним: S-ADAPT

Назив пројекта: Адаптација говорника и стила говора дигиталних говорних асистената заснована на методама за обраду слике

Руководилац пројекта: др Владо Делић

Научноистраживачка организација: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Остале активности