Publikacija posvećena Programu za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije

Publikacija posvećena Programu za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije

Centar za promociju nauke i Fond za nauku objavili su publikaciju posvećenu Programu za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije koje finansira Fond za nauku, na srpskom i na engleskom jeziku.

U naredne dve godine Fond za nauku Republike Srbije finansira 12 istraživačkih projekata za razvoj veštačke inteligencije. Cilj Programa za razvoj projekata iz ove oblasti je da podstakne naučna istraživanja u Srbiji u domenu veštačke inteligencije i primenu tih rezultata u privredi.

U publikaciji je kroz ilustracije naših najboljih ilustratora predstavljeno svih 12 naučnih projekata. Autori ilustracija su: Srđa Dragović, Aleksandra Jovanić, Dragana Krtinić, Ivana Bugarinović, Jakov Jakovljević, David Bilobrk, Monika Lang, Nikola Korać, Irena Gajić i Željko Lončar, koji je ujedno bio i art-direktor izložbe koja je u u oktobru 2020. otvorena na Savskom šetalištu u okviru Beogradske tvrđave, a na kojoj je publici prezentovano svih 12 projekata sa ilustracijama.

Osnovne tematske oblasti Programa su: Opšta veštačka inteligencija (eng. General artificial intelligence), Mašinsko učenje (eng. Machine learning), Obrada prirodnog jezika (eng. Natural language processing), Planiranje (eng. Planning), Razumevanje znanja (eng. Knowledge reasoning), Računarski vid i govorna komunikacija (eng. Computer vision and speech communication), Inteligentni sistemi (eng. Intelligent systems).

Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 29. novembra 2019. do 31. januara 2020. godine, prijavilo se 70 istraživačkih timova. Projekte su u dva stepena, na osnovu kriterijuma izvrsnosti, uticaja i realizacije, ocenjivali međunarodni eksperti iz oblasti veštačke inteligencije. U prvi stepen evaluacije prošlo je 53 projekta koje su ocenjivali recenzenti iz 27 zemalja sveta. U drugi stepen je upućeno 25 projekata koje je evaluirao tročlani programski odbor – inostrani stručnjaci koji su prethodno učestvovali na ekspertskim panelima o sličnim programima u Velikoj Britaniji, SAD i Švajcarskoj.

Dvanaest projekata – šest projekata primenjenih istraživanja i šest projekata osnovnih istraživanja – u naredne dve godine će realizovati istraživački timovi iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Maksimalan budžet za finansiranje jednog projekta je 200.000,00 evra, projekti traju do dve godine, a ukupan odobreni budžet Programa iznosi 2.207.774,08 evra.

Projekti koji su dobili finansiranje Fonda za nauku su:

 

POTPROGRAM OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA

Akronim: AI4TrustBC

Naziv projekta: Napredne tehnike veštačke inteligencije za analizu i sintezu komponenata sistema na bazi pouzdanih blokčejn tehnologija

Rukovodilac projekta: dr Tatjana Davidović

Naučnoistraživačka organizacija: Matematički institut SANU

 

Akronim: ATLAS

Naziv projekta: Teorijski temelji veštačke inteligencije za napredno prostorno-vremensko modeliranje podataka i procesa

Rukovodilac projekta: dr Endre Pop

Naučnoistraživačka organizacija: Univerzitet Singidunum

 

Akronim: AVANTES

Naziv projekta: Nova rešenja u razvoju softvera zasnovana na sličnosti tekstova

Rukovodilac projekta: dr Boško Nikolić

Naučnoistraživačka organizacija: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Akronim: Com-in-AI

Naziv projekta: Napredne metode kvantizacije, kompresije i učenja u veštačkoj inteligenciji

Rukovodilac projekta: dr Zoran Perić

Naučnoistraživačka organizacija: Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

 

Akronim: DECIDE

Naziv projekta: Decentralizovano upravljanje inteligentnim multiagentnim dinamičkim sistemima bazirano na mašinskom učenju

Rukovodilac projekta: dr Miloš Stanković

Naučnoistraživačka organizacija: Univerzitet Singidunum

 

Akronim: GRASP

Naziv projekta: Grafovi u prostoru: mapiranje grafova za mašinsko učenje na kompleksnim podacima

Rukovodilac projekta: dr Miloš Radovanović

Naučnoistraživačka organizacija: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

POTPROGRAM PRIMENJENIH ISTRAŽIVANJA

Akronim: AIWorkplaceSafety

Naziv projekta: Primena veštačke inteligencije za unapređenje bezbednosti na radu

Rukovodilac projekta: dr Arso M. Vukićević

Naučnoistraživačka organizacija: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

 

Akronim: ARTEMIS

Naziv projekta: Veštačka inteligencija u inovativnim servisima za upravljanje energijom

Rukovodilac projekta: dr Sanja Vraneš

Naučnoistraživačka organizacija: Institut „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Beogradu

 

Akronim: CERES

Naziv projekta: Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za „pametnu“ i regenerativnu poljoprivredu

Rukovodilac projekta: dr Miloš Kovačević

Naučnoistraživačka organizacija: Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Akronim: Clean CADET

Naziv projekta: Edukativni alat za podršku pisanja dobro dizajniranog koda

Rukovodilac projekta: dr Jelena Slivka

Naučnoistraživačka organizacija: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Akronim: MISSION 4.0

Naziv projekta: Duboko mašinsko učenje i biološki inspirisani algoritmi višekriterijumske optimizacije pri upravljanju i terminiranju kibernetsko fizičkih sistema u industriji 4.0

Rukovodilac projekta: dr Zoran Miljković

Naučnoistraživačka organizacija: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Akronim: S-ADAPT

Naziv projekta: Adaptacija govornika i stila govora digitalnih govornih asistenata zasnovana na metodama za obradu slike

Rukovodilac projekta: dr Vlado Delić

Naučnoistraživačka organizacija: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Ostale aktivnosti