CPN u podkastu o naučnoj komunikaciji

CPN u podkastu o naučnoj komunikaciji

U okviru serije podkasta posvećenih različitim aspektima i modalitetima naučne komunikacije, projekat QUEST je u svojoj prvoj epizodi odabrao da predstavi i Centar za promociju nauke.

Projekat QUEST, finansiran kroz EU program Horizont 2020, osmišljen je sa ciljem definisanja, merenja i podrške kvalitetnoj i društveno odgovornoj naučnoj komunikaciji. Jedan od osnovnih zadataka projekta jeste kreiranje alata i preporuka za unapređenje dijaloga između naučne i šire društvene zajednice. U tom kontekstu, kao originalno rešenje koje projekat QUEST nudi zainteresovanoj zajednici jeste serija podkasta o raznovrsnim i različitim praksama naučne komunikacije. Od opštih i teorijskih tema, preko analize izazova i kontroverzi sa kojima se naučna komunikacija danas susreće, do otvaranja novih oblasti i bavljenja akutnim temema poput klimatskih promena i veštačke inteligencije, QUEST podkasti nude dragoceni uvid i presek kroz svet savremene naučne komunikacije.

U prvoj epizodi, snimljenoj tokom februara i objavljenoj na sajtu projekta početkom marta 2021, govorili su predstavnici Naučne galerije (engl. Science Gallery) iz Dablina, milanskog Muzeja nauke i tehnologije „Leonardo da Vinči“ i Centra za promociju nauke. Razgovaralo se o različitim aktivnostima, temama i pristupima, kao i o mogućnostima odgovora na društvene izazove kojima nauka može adekvatno da doprinese.

O Centru za promociju nauke je pričao Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, koji je predstavio ključne aktivnosti, pristupe i domete Centra kada su u pitanju velike manifestacije, originalni sadržaji i načini predstavljanja i popularizacije naučnog i istraživačkog okruženja.

Više informacija o projektu QUEST možete videti na questproject.eu.

Podkast br. 1 sa učešćem Centra:

Ostale aktivnosti