РАДНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА CARBON ACT У ГЕТЕБОРГУ

РАДНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА CARBON ACT У ГЕТЕБОРГУ

Представнице Центра за промоцију науке учествовале су на другом радном састанку пројекта CARBON ACT, који је у организацији Gotheborgs regionen одржан у Гетеборгу, 26. и 27. октобра 2023.

Током јануара започео је трогодишњи пројекат под називом CARBON ACT из програма  Еrasmus+, који има за циљ да прикупи досадашње праксе и иницијативе у школама а потом, на основу анализе наставног плана, развије смернице за увођење климатских промена у курикулум кроз СТЕМ приступ. На овом европском пројекту, којим руководи European school Net, Центар је партнер заједно са колегама из Пољске и Шведске.

Састанак је био посвећен дискусији анализе курикулума образовних система на тему климатских промена сваке од земаља чланица пројекта, као и  активностима које ће се спроводити у наредном периоду, а које се тичу креирања сценарија и имплементације националних радионица за наставнике. Поред тога, улога Центра у наредном периоду ће бити да мапира експерте из партнерских земаља из области климатологије, енергетике, мобилности и заштите животне средине, као и да спроведе серију интервјуа са њима.

До краја године, Центар за промоцију науке ће одабрати десет средњих школа из Републике Србије које ће учествовати на националној радионици, а након тога и у креирању образовних сценарија који ће послужити као пример добре праксе за даљу имплементацију у настави у школама.

Наредни састанак партнера одржаће се крајем маја у Београду.

Остале активности