RADNI SASTANAK PROJEKTA CARBON ACT U GETEBORGU

RADNI SASTANAK PROJEKTA CARBON ACT U GETEBORGU

Predstavnice Centra za promociju nauke učestvovale su na drugom radnom sastanku projekta CARBON ACT, koji je u organizaciji Gotheborgs regionen održan u Geteborgu, 26. i 27. oktobra 2023.

Tokom januara započeo je trogodišnji projekat pod nazivom CARBON ACT iz programa  Erasmus+, koji ima za cilj da prikupi dosadašnje prakse i inicijative u školama a potom, na osnovu analize nastavnog plana, razvije smernice za uvođenje klimatskih promena u kurikulum kroz STEM pristup. Na ovom evropskom projektu, kojim rukovodi European school Net, Centar je partner zajedno sa kolegama iz Poljske i Švedske.

Sastanak je bio posvećen diskusiji analize kurikuluma obrazovnih sistema na temu klimatskih promena svake od zemalja članica projekta, kao i  aktivnostima koje će se sprovoditi u narednom periodu, a koje se tiču kreiranja scenarija i implementacije nacionalnih radionica za nastavnike. Pored toga, uloga Centra u narednom periodu će biti da mapira eksperte iz partnerskih zemalja iz oblasti klimatologije, energetike, mobilnosti i zaštite životne sredine, kao i da sprovede seriju intervjua sa njima.

Do kraja godine, Centar za promociju nauke će odabrati deset srednjih škola iz Republike Srbije koje će učestvovati na nacionalnoj radionici, a nakon toga i u kreiranju obrazovnih scenarija koji će poslužiti kao primer dobre prakse za dalju implementaciju u nastavi u školama.

Naredni sastanak partnera održaće se krajem maja u Beogradu.

Ostale aktivnosti