Evropska Nedelja Zelene Diplomatije u EU Info Kutku

Evropska Nedelja Zelene Diplomatije u EU Info Kutku

Dr Marjana Brkić, v.d. direktora Centra za promociju nauke, održala je predavanje o klimatskim istraživanjima i njihovoj koristi za građane i zajednicu, 2. novembra, u prostorijama EU Info Kutka Niš.

Evropska nedelja zelene diplomatije održana je od 23. oktobra do 2. novembra na temu globalne pravedne energetske tranzicije, a predavanje su organizovali EU Info Kutak Niš i Centar za promociju nauke. Prisutni su imali priliku da se upuste u dublje razmatranje klimatskih istraživanja i njihove važnosti za građane i zajednicu.

Klimatske promene su prisutne širom sveta i utiču na našu svakodnevicu, a klimatski servisi igraju važnu ulogu u pružanju informacija za donošenje informisanih i održivih odluka. Projekat Climateurope2 fokusira se na razvoj klimatskih servisa koji su dostupni svim segmentima društva. Poseban naglasak se stavlja na promociju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kako bi se podržao globalni prelazak na održivu energetiku.

Kampanja „Čistija energija za bolju budućnost“ ima za cilj aktivno uključivanje šire javnosti, umetnika i aktivista za zaštitu životne sredine. Njen glavni fokus je podizanje svesti o klimatskim promenama i njihovom uticaju na Srbiju i promovisanje konkretnih akcija koje su neophodne za ublažavanje tih promena. Kampanja se odvija kroz raznovrsne događaje, uključujući panel diskusije, umetničke izložbe i interaktivne radionice, sa ciljem da inspiriše učesnike da preduzmu korake ka održivoj budućnosti.

Centar za promociju nauke rukovodi šestim radnim paketom projekta Climateurope2, u okviru koga svi partneri rade na kreiranju evropske zajednice korisnika klimatskih servisa. Sve planirane aktivnosti kao cilj imaju umrežavanje i neposredni angažman zajednice na uspostavljanju procedura standardizacije, otvorenosti i dostupnosti klimatskih servisa i rezultata povezanih istraživanja.

Centar takođe organizuje javne programe posvećene klimatskim istraživanjima u 10 zemalja Jugoistočne Evrope, kao inovativni pristup širenju zajednice korisnika klimatskih servisa u ovoj, trenutno slabo zastupljenoj, regiji Evrope. U okviru programa će, između ostalog, biti prikazani i umetničko-naučni, interdisciplinarni projekti koji će biti kreirani kroz javne pozive projekta za saradnju umetnika i naučnika u ovom domenu.

Ostale aktivnosti