RRI Tools у Албанији

RRI Tools у Албанији

На Медитеранском универзитету у Тирани и на Универзитету ”Исмаиљ Ћемали” у Валони представљен је пројекат RRI Tools 

untitled(2)

Пројекат Сет алата за одговорно истраживање и иновације (енг. RRI Tools) први пут је представљен у Албанији, и то у два универзитетска града – Тирани и Валони. Представници Центра за промоцију науке су 11. oктобра на Медитеранском универзитету у Тирани (Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë) упознали са пројектом RRI Tools професоре, асистенте, доценте и друге запослене на Универзитету, након чега се развила дискусија о примени концепта одговорног истраживања и иновација. Том приликом је препозната и потреба за већом укљученошћу научноистраживачке заједнице при тражењу одговора на различите друштвене изазове.

Дан касније, 12. октобра, на Универзитету “Исмаиљ Ћемали” у Валони (Universiteti i Vlorës „Ismail Qemali“) одржано је представљање пројекта на коме су препознате сличне потребе као и на догађају у Тирани. Преко двадесет запослених професора, асистената и других научних радника са различитих катедри у оквиру Универзитета показало је велико интересовање за сам сет алата и ресурсе који се на пројектној платформи могу пронаћи. Такође, полазници су исказали и потребу за већим регионалним повезивањем и заједничким радом на будућим пројектима.

Сам пројекат RRI Tools, финансиран у оквиру претходног оквирног програма Европске комисије за истраживање и иновације – FP7, улази у своју завршницу. Центар за промоцију науке је један од 26 партнера и уједно координатор за Југоисточну Европу. ЦПН активно ради на дисеминацији концепта одговорног истраживања и иновација, и на упознавању свих актера са RRI Tools платформом и ресурсима. До сада је пројекат представљен у више градова Хрватске, Црне Горе и Србије, а у наредном периоду планирани су тренинзи у Србији и у Босни и Херцеговини.

Истражите више о пројекту RRI Tools

Остале активности