RRI Tools u Albaniji

RRI Tools u Albaniji

Na Mediteranskom univerzitetu u Tirani i na Univerzitetu ”Ismailj Ćemali” u Valoni predstavljen je projekat RRI Tools 

untitled(2)

Projekat Set alata za odgovorno istraživanje i inovacije (eng. RRI Tools) prvi put je predstavljen u Albaniji, i to u dva univerzitetska grada – Tirani i Valoni. Predstavnici Centra za promociju nauke su 11. oktobra na Mediteranskom univerzitetu u Tirani (Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë) upoznali sa projektom RRI Tools profesore, asistente, docente i druge zaposlene na Univerzitetu, nakon čega se razvila diskusija o primeni koncepta odgovornog istraživanja i inovacija. Tom prilikom je prepoznata i potreba za većom uključenošću naučnoistraživačke zajednice pri traženju odgovora na različite društvene izazove.

Dan kasnije, 12. oktobra, na Univerzitetu “Ismailj Ćemali” u Valoni (Universiteti i Vlorës „Ismail Qemali“) održano je predstavljanje projekta na kome su prepoznate slične potrebe kao i na događaju u Tirani. Preko dvadeset zaposlenih profesora, asistenata i drugih naučnih radnika sa različitih katedri u okviru Univerziteta pokazalo je veliko interesovanje za sam set alata i resurse koji se na projektnoj platformi mogu pronaći. Takođe, polaznici su iskazali i potrebu za većim regionalnim povezivanjem i zajedničkim radom na budućim projektima.

Sam projekat RRI Tools, finansiran u okviru prethodnog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije – FP7, ulazi u svoju završnicu. Centar za promociju nauke je jedan od 26 partnera i ujedno koordinator za Jugoistočnu Evropu. CPN aktivno radi na diseminaciji koncepta odgovornog istraživanja i inovacija, i na upoznavanju svih aktera sa RRI Tools platformom i resursima. Do sada je projekat predstavljen u više gradova Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a u narednom periodu planirani su treninzi u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.

Istražite više o projektu RRI Tools

Ostale aktivnosti