RRI Tools у Београду

RRI Tools у Београду

Радионици RRI Tools одржаној у Београду у среду, 29. октобра, присуствовали представници из целе регије[:]

foto049

Центар за промоцију науке, као учесник европског пројекта RRI Tools и координатор мреже заинтересованих учесника у пројекту одговорног истраживања и иновација (RRI Tools – Responsible Research and Innovation) за Југоисточну Европу, организoвао је радионицу у среду, 29. октобра, у Београду.

Радионица je окупила представнике научноистраживачких, образовних организација и организација цивилног друштва, као и представнике индустрије и креаторе политике из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Србије, који ће допринети развоју алата у оквиру RRI Tools пројекта.

foto043

foto157

На целодневном скупу се дискутовало о циљевима пројектима, али и о одговорном истраживању у Европи.

RRI алат развијаће се до 2016. године са циљем да се сви заинтересовани актери упознају са RRI принципима, као и да подржи обуку и оцену степена усклађености сопствених иницијатива и активности са стандардима одгoворног истраживања и иновација.

foto170

foto095

Истражите више о програму RRI Tools.

Остале активности