RRI Tools u Beogradu

RRI Tools u Beogradu

Radionici RRI Tools održanoj u Beogradu u sredu, 29. oktobra, prisustvovali predstavnici iz cele regije[:]

foto049

Centar za promociju nauke, kao učesnik evropskog projekta RRI Tools i koordinator mreže zainteresovanih učesnika u projektu odgovornog istraživanja i inovacija (RRI Tools – Responsible Research and Innovation) za Jugoistočnu Evropu, organizovao je radionicu u sredu, 29. oktobra, u Beogradu.

Radionica je okupila predstavnike naučnoistraživačkih, obrazovnih organizacija i organizacija civilnog društva, kao i predstavnike industrije i kreatore politike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koji će doprineti razvoju alata u okviru RRI Tools projekta.

foto043

foto157

Na celodnevnom skupu se diskutovalo o ciljevima projektima, ali i o odgovornom istraživanju u Evropi.

RRI alat razvijaće se do 2016. godine sa ciljem da se svi zainteresovani akteri upoznaju sa RRI principima, kao i da podrži obuku i ocenu stepena usklađenosti sopstvenih inicijativa i aktivnosti sa standardima odgovornog istraživanja i inovacija.

foto170

foto095

Istražite više o programu RRI Tools.

Ostale aktivnosti